Nollatoleranssi häirinnälle ja väkivallalle
Päivi Kangas Oulu Naistenviikko

Nollatoleranssi häirinnälle ja väkivallalle

On tärkeää, että naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys ja vakavuus tunnustetaan Suomessa. Tutkimusten ja tilastojen valossa väkivallan kokijat lähisuhteissa ovat pääosin naisia. Suomessa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa elämänsä aikana. Seksuaalista väkivaltaa kokee noin 55 000 naista vuosittain ja 15 000 naista raiskataan. Naisiin kohdistuva väkivalta ilmentää yhteiskunnassamme vallitsevaa naisiin kohdistuvaa syrjintää ja sukupuolten välisiä valtaeroja. Naiset kokevat väkivaltaa erityisesti parisuhteissa, perheissä ja työpaikoilla. Naisten kohdalla tekijä on usein entinen tai nykyinen kumppani. Sukupuolistuneessa väkivallassa sen muodot, käytännöt ja merkitykset eroavat sukupuolen mukaan. Sukupuolistuneessa väkivallassa on usein kyse vallankäytöstä ja tietyt tekijät lisäävät väkivallan todennäköisyyttä. Esimerkiksi sukupuolivähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai paperittomuus lisäävät väkivallan riskiä. On välttämätöntä, että väkivallan vastaisen työn jatkuvuus turvataan panostamalla riittäviin resursseihin ja rahoitukseen. Palvelujen turvaaminen sekä uhreille että tekijöille on tärkeää. Naistenviikon kannanotossa vaadittavat lainsäädäntömuutokset myös edesauttaisivat kaikkia väkivallan uhreja saamaan oikeutta, sukupuolesta riippumatta. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on pyrittävä ehkäisemään myös asennekasvatuksella ja sukupuolten epätasa-arvoa tuottavien rakenteiden ja mekanismien muuttamisella. Ongelmana ei ole pelkästään joidenkin yksilöiden turvautuminen väkivaltaan, vaan väkivallan salliva kulttuuri. Vahingollisten miehisyyteen liittyvien stereotypioiden purkaminen ja moninaisemman miehisyyden rakentaminen ovat yksi osa väkivallan ehkäisyä. Tule mukaan ja turvaa naisille väkivallaton Suomi! Voit auttaa tekemällä lahjoituksen Amnestyn ja Ensi-ja turvakotien liiton Naistenviikon keräykseen, jonka avulla tehdään tärkeää työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Pienestäkin summasta on aina apua! Voit myös auttaa jakamalla tietoa kampanjasta ja allekirjoittamalla vetoomuksen. Kiitos, että olet mukana! Kampanja: amnesty.fi/naistenviikko-tahtaa-turvalliseen-tulevaisuuteen Vetoomus: https://www.naistenviikko.fi/osallistu/

Lahjoita ja tue työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.
Kerätty yhteensä:
Tavoite: 500 €
Kausi:
8.3.2018 20.4.2018
Naistenviikko on Amnestyn ja Ensi- ja turvakotien liiton kampanja, jolla tuetaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.

Toiminta

Lahjoitukset:

Uusimmat lahjoitukset

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Nollatoleranssi häirinnälle ja väkivallalle
Päivi Kangas
{{don.MessageAnswer}}
Tällä keräyksellä ei ole vielä lahjoituksia.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close